Καλώς ήρθατε στο www.electroprostasia.gr, το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης ΚΑΝΑΒΟΣ – ΑΛΕΥΡΗ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο “electroprostasia”.                       ΑΦΜ: 801873855, ΔΟΥ: Νίκαιας & αριθμό ΓΕΜΗ: 164964203000, με έδρα την Κρόνου 12 στον Κορυδαλλό Αττικής.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους που αφορούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της επιχείρησης προς όλους εσάς τους επισκέπτες της ιστοσελίδας:

Περιεχόμενο

 • Η electroprostasia διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο και τις τιμές της ιστοσελίδας www.electroprostasia.gr ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.
 • Ό έλεγχος των τεχνικών πληροφοριών που παρέχονται και της καταλληλόλητας των ειδών που παραγγέλλονται ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα. Η electroprostasia δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ασυμβατότητες των προϊόντων με άλλα προϊόντα.

Δηλώσεις πελάτη

 • Ο πελάτης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση της ιστοσελίδας www.electroprostasia.gr είναι ακριβείς. Ο πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία της electroprostasia από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και του λογαριασμού του πελάτη από μη εξουσιοδοτημένα από τον πελάτη άτομα.

Περιορισμός Ευθύνης

 • Η electroprostasia ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της ιστοσελίδας www.electroprostasia.gr καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο.
 • Η καταχώρηση παραγγελίας δε συνεπάγεται αυτόματη δέσμευση του αποθέματος. Σε περιπτώσεις χαμηλού ύψους αποθέματος, η electroprostasia διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει κάποια παραγγελία ή μέρος αυτής, εφόσον η διαθεσιμότητα σε σχέση με την ζήτηση αποδειχτεί ανεπαρκής. Στην περίπτωση αυτή θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση. Η τελική επιβεβαίωση διαθεσιμότητας πραγματοποιείται κατά την επεξεργασία της παραγγελίας και την συλλογή των προϊόντων.
 • Κάνοντας χρήση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτό τον δικτυακό τόπο είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη, για το οποίο η electroprostasia δεν φέρει καμία ευθύνη. Είναι δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε πως οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες καλύπτουν τις απαιτήσεις σας.

Τιμές στο www.electroprostasia.gr

 • Δέσμευση τιμών γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής παραγγελίας και επιβεβαίωση της από το αρμόδιο τμήμα (Η αυτοματοποιημένη απάντηση του συστήματος δεν αποτελεί δέσμευση του αποθέματος/τιμής).

Προσωπικά Δεδομένα

 • Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97, αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Ο πελάτης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την electroprostasia για τους σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών του, την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων.
 • Ο πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει (δικαίωμα πρόσβασης αρ. 12 ν. 2472/97) και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης αρ. 13 ν. 2472/97).
 • Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Internet, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η electroprostasia δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.electroprostasia.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων της παρούσας.

Πνευματικά Δικαιώματα

 • Η electroprostasia αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της διάρθρωσης της ιστοσελίδας www.electroprostasia.gr  εκτός ρητών εξαιρέσεων.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

 • Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως παραγγελίες βάσει του ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Ζ1-891/2013). Μπορείτε να επιστρέψετε ένα προϊόν και να σας καταβάλλουμε το τίμημα αν μας ενημερώσετε γραπτώς για την απόφαση σας αυτή εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος.
 • Τρόπος ενημέρωσης: με e-mail στην διεύθυνση info@electroprostasia.gr.
 • Με την άσκηση της υπαναχώρησης είστε υποχρεωμένοι να μας επιστρέψετε το προϊόν σφραγισμένοαχρησιμοποίητο στην άριστη κατάσταση στην οποία σας παραδόθηκε όπως και τη συσκευασία του & να μας δώσετε αποδείξεις ότι το έχετε στείλει ασφαλώς εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από εσάς. Εντός της ίδιας προθεσμίας είμαστε υποχρεωμένοι να σας επιστρέψουμε σε τραπεζικό λογαριασμό την αξία των προϊόντων, κατόπιν ελέγχου των προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής. Τα έξοδα αποστολής της επιστροφής του προϊόντος δεν καλύπτονται από την επιχείρηση  ΚΑΝΑΒΟΣ – ΑΛΕΥΡΗ Ε.Ε. και επιβαρύνουν τον πελάτη. Στα επιστρεφόμενα από την επιχείρηση ΚΑΝΑΒΟΣ – ΑΛΕΥΡΗ Ε.Ε.  χρήματα δεν περιλαμβάνονται έξοδα αρχικής αποστολής.
 • Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ του άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται: στις περιπτώσεις του άρθρου 3ιβ του και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό προβλέπεται από τον νόμο ή την παρούσα σύμφωνα με το νόμο.
  • Στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί και ταυτόχρονα, αυτά έχουν παραληφθεί από το φυσικό κατάστημα της επιχείρησης, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.
  • Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν αποσφραγιστεί από τη συσκευασία τους, έχουν εγκατασταθεί ή τεθεί σε λειτουργία. π.χ.: προϊόντα συσκευασίας με ζελατίνα, η έχουν τεθεί σε λειτουργία, η έγινε καταχώριση προσωπικών δεδομένων του προϊόντος (π.χ. δορυφορικοί δέκτες, κ.α.).
  • Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα είναι φορείς ήχου ή εικόνας ή λογισμικού και έχουν αποσφραγιστεί.
  • Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών. Μετά την ολοκλήρωση παροχής της συμφωνηθείσας υπηρεσίας, ο καταναλωτής έχει αναγνωρίσει ήδη κατά την παραγγελία, ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης εφόσον η σύμβαση έχει εκτελεσθεί πλήρως. (εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας, δορυφορική – επίγεια εγκατάσταση, ηλεκτρολογική εγκατάσταση και ότι άλλο αφορά σύνθετη ανάθεση που αφορά (πώληση και εγκατάσταση συσκευών).
  • Στις περιπτώσεις όπου έχετε επιλέξει προϊόν ειδικής παραγγελίας & έχετε ενημερωθεί γραπτώς πριν την αγορά σας ότι δεν επιστρέφεται.

Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση Παραγγελιών

 • Οι παραγγελίες σας αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά και μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να λάβετε γνώση του περιεχομένου της παραγγελίας σας. Η χρήση της ιστοσελίδας www.electroprostasia.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη – πελάτη. Δεν ευθυνόμαστε για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων. 
 • Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας www.electroprostasia.gr δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση της ιστοσελίδας και πως δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα.

Παραλαβή από το φυσικό κατάστημα

 • Για παραλαβές από το κατάστημα Κρόνου 12 στον Κορυδαλλό θα πρέπει να έχει προηγηθεί ενημέρωση από το αρμόδιο τμήμα διεκπεραίωσης παραγγελιών. Τρόποι ενημέρωσης: Τηλεφωνική επικοινωνία ή SMS στο κινητό σας ή E-mail [Η παραγγελία σας είναι έτοιμη για παραλαβή].
 • Προσοχή: Δεν αποτελεί εκτέλεση της παραγγελίας το αυτοματοποιημένο e-mail που λαμβάνετε κατά την καταχώρηση της παραγγελίας.
 • Προς αποφυγή ταλαιπωρίας, εάν δεν έχετε λάβει κάποια ενημέρωση πριν την άφιξη σας στο κατάστημα, κάντε μας ένα τηλέφωνο στο 210 425 6524.

Εκκρεμείς παραγγελίες / Φυσικό Κατάστημα:

 • Οι παραγγελίες που εκκρεμούν προς παραλαβή στο φυσικό κατάστημα, θα ακυρώνονται ενδεχομένως χωρίς ενημέρωση από το σύστημα εντός 3 ημερών από την ενημέρωση παραλαβής. Για να επεκταθεί ο χρόνος αναμονής του δέματος θα πρέπει να έχουμε ενημέρωση από τον πελάτη εντός του άνωθεν διαστήματος.

Τρόποι δόσεων 

 • Για αγορές άνω των 150,00€ έως και 300,00€ δύο άτοκες δόσεις.   
 • Για αγορές άνω των 300,00€ έως και 600,00€ μέχρι και τέσσερις άτοκες δόσεις.
 • Για αγορές άνω των 600,00€ μέχρι και έξι άτοκες δόσεις.

Προσοχή: Η δυνατότητα καταβολής δόσεων προϋποθέτει την χρήση πιστωτικής κάρτας και δεν ισχύει σε περίπτωση αγοράς πακέτου προϊόντων όταν συμπεριλαμβάνεται και εγκατάσταση, καθώς και σε προϊόντα προσφοράς.

Διαθεσιμότητα προϊόντων

 • Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες: Το προϊόν είναι διαθέσιμο στο φυσικό μας κατάστημα. Για δέσμευση του προϊόντος απαιτείται παραγγελία τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα μας.
 • Παράδοση 1 έως 3 ημέρες: Το προϊόν είναι διαθέσιμο στην αποθήκη μας. Η παράδοση αφορά εργάσιμες καθημερινές. Όσον αφορά τις ηλεκτρονικές παραγγελίες που τοποθετούνται σε ωράριο εκτός της λειτουργίας του e-shop, η παραγγελία επεξεργάζεται στις 09.00 της ερχόμενης εργάσιμης ημέρας.
 • Παράδοση 4 έως 10 ημέρες: Το προϊόν είναι διαθέσιμο στις αποθήκες του προμηθευτή μας. Η διαθεσιμότητα αφορά εργάσιμες καθημερινές (Δευτέρα – Παρασκευή, πλην αργιών). Όσον αφορά τις ηλεκτρονικές παραγγελίες που τοποθετούνται σε ωράριο εκτός της λειτουργίας του e-shop, η παραγγελία επεξεργάζεται στις 09.00 της ερχόμενης εργάσιμης ημέρας.
 • Παράδοση έως 30 ημέρες: Παρακαλούμε καλέστε μας στο τηλ. 210 425 6524 για αναμενόμενη άφιξη του προϊόντος.
 • Μη διαθέσιμο: Το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο στην αποθήκη μας, ούτε στις αποθήκες του προμηθευτή μας.